RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych jest Top Online Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dalej „TOP ONLINE”) z siedzibą we Wrocławiu 53-611, ul. Strzegomska 42AB, lok. 6.02, 6.26, 6.27.

Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez TOPONLINE?

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez TOP ONLINE., możesz skontaktować się z nami, pisząc do nas na adres email biuro@toponline.pl.

Od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas wypełnienia formularza kontaktowego na stronie www.toponline.pl.

W jakim celu i na jakiej podstawie TOP ONLINE przetwarza Twoje dane osobowe?

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla celów:

 • Umożliwienia przedstawienia Ci oferty handlowej;
 • obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz;

Przetwarzać Twoje dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach:

 • analizowania i zarządzania Twoją aktywnością na stronie internetowej www.toponline.pl celem dostosowania usług i treści do Twoich indywidualnych preferencji;
 • prowadzenia działań marketingowych własnych usług;
 • opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Ciebie oraz innych użytkowników www.toponline.pl w tym zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie z którego następuje połączenie);
 • windykacji należności;
 • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach konta użytkownika;
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi;
 • prowadzenia analiz statystycznych;

TOP ONLINE jest uprawniona przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies;
 • gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili oraz nakazać usunięcia swoich danych.

Czy musisz podać TOP ONLINE swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem zrealizowania Twojej prośby o przesłanie oferty handlowej.

W jakim celu potrzebujemy Twoje poszczególne dane?

 • Imię - Twoje imię potrzebujemy do kontaktu z Tobą w celu przedstawienia Ci oferty i/lub odpowiedzi na Twoje pytania.
 • Adres e-mail — Twój adres potrzebny jest nam do kontaktu z Tobą w celu przedstawienia oferty i/lub odpowiedzi na Twoje pytania.
 • Numer telefonu - Twój numer potrzebny jest nam do kontaktu z Tobą w celu przedstawienia oferty i/lub odpowiedzi na Twoje pytania.
 • Adres strony internetowej - Twoja strona jest nam potrzebna do przeygotowania oferty.

Jakie masz uprawnienia wobec TOP ONLINE?

Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące Ci prawa: prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez TOP ONLINE cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu TOP ONLINE udostępnia Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim - pracownikom firmy, jeśli jest to niezbędne do wykonania umowy. Jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W razie konieczności możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami i nadużyciami.

Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych?

TOP ONLINE przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem.

Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych, jesteśmy uprawnieni przetwarzać wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie ważnego sprzeciwu.

Czy profilujemy Twoje dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Ciebie decyzje?

Profilowanie stanowi o zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych w zakresie Twoich zachowań, okoliczności ekonomicznych, Twojej pracy, zainteresowań, preferencji czy lokalizacji.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.