Rekrutujemy! Zaindeksujemy nowego SEO Speca w naszej ekipie! Zobacz szczegóły i aplikuj czym prędzej .
Jesteś tutaj: Baza wiedzy / Kurs SEO Samodzielni / Operatory Google - wykorzystanie w SEO

18-04-2022

Operatory Google - wykorzystanie w SEO

Operatory Google to specjalne komendy i znaczniki pozwalające dostosowywać wyniki wyszukiwania na różne określone sposoby. Wykorzystać można je nie tylko w SEO, ale i przy codziennym używaniu wyszukiwarki.

Operatory Google - wykorzystanie w SEO - SEO blog

Poznaj kompletną listę operatorów Google i sprawdź, jak możesz wykorzystać je w SEO! Te różnorodne komendy i odpowiednio użyte znaki specjalne pozwalają szukać w Google z zaskakującą precyzją. Często przydają się też w pozycjonowaniu, np. w sprawdzaniu, czy ktoś nie skopiował naszej autorskiej treści.

W tej części SEO Samodzielnych przedstawimy Ci tzw. operatory zaawansowane Google. Przedstawimy listę wszystkich funkcjonujących aktualnie i użytecznych operatorów. Pokażemy też sposoby ich wykorzystania i kilka najpopularniejszych zastosowań w SEO.

Spis treści:

 1. Czym są i jak działają operatory Google?
 2. Operatory wyszukiwania Google - kompletna lista
 3. Wyłączone operatory Google (niedziałające)
 4. Jak łączyć ze sobą operatory Google?
 5. Operatory zaawansowane Google w SEO - zastosowanie praktyczne
 6. Podsumowanie

Powiązane:

Narzędzia SEO – niezbędnik do pracy nad stroną

Czym są i jak działają operatory Google?

Operatory Google to operatory logiczne obsługiwane w zapytaniach kierowanych do wyszukiwarki. To specjalne komendy i znaczniki, które pozwalają dostosować na różne sposoby zakres wyszukiwania. Pozwalają m.in. dookreślać dokładne dopasowanie wyszukiwanych fraz, szukać wyłącznie w określonej domenie czy wyłączać z wyników witryny zawierające określone słowa kluczowe.

Możliwości jest tutaj mnóstwo. Praktycznie wszystkie operatory zaawansowane Google służą jednak doprecyzowywaniu, rozszerzaniu lub zawężaniu w określony sposób wyników wyszukiwania. Przydają się tak samo w codziennym przeglądaniu sieci, jak i w pracy specjalisty SEO. Znajomość ich nie jest czymś obowiązkowym, ale pozwala sprawdzić bezpośrednio w Google wiele różnych aspektów pozycjonowania. Pozwala też mieć więcej kontroli nad wyszukiwaniem.

Warto je poznać, szczególnie dlatego, że wykorzystywanie ich jest naprawdę proste, a często z powodzeniem zastępuje w niektórych rolach nawet płatne narzędzia SEO. Bywa też przy tym szybsze.

Operatory wyszukiwania Google - kompletna lista

Poniższa lista zawiera wszystkie działające aktualnie (w 2022) operatory wyszukiwania Google. Nie znajdziesz tutaj komend wyłączonych czy niewspieranych (dla wnikliwych i w ramach ciekawostki zamieściliśmy je niżej, na osobnej liście).

"Dokładne dopasowanie"

Wzięcie słowa lub kilku fraz w cudzysłów wymusza na wyszukiwarce wyszukanie dokładnego słowa kluczowego. Bez uwzględniania synonimów czy stron, które odpowiadają tylko jednemu z kilku słów pełnej frazy.

Przykładowo: jeśli wpiszesz w Google “zielony kwiat w czerwonej doniczce”, to wyszukiwarka wyświetli tylko te wyniki, które odpowiadają dokładnie temu zapytaniu. Zielony kwiat bez cudzysłowu jako zapytanie skierowane do wyszukiwarki wyświetli Ci już za to wyniki pasujące także do odmienionej frazy czy jej pojedynczych elementów.

operator dokładne dopasowanie

AND - łączący operator Google

AND, czyli angielski odpowiednik naszego “i”, pozwala zawęzić wyszukiwanie wyłącznie do wyników odpowiadających na dwie lub więcej fraz. Przydatny przede wszystkim do łączenia ze sobą innych operatorów wyszukiwania. Przy wyszukiwaniu słów Google uwzględnia go automatycznie, traktując słowa tak, jak połączone operatorem.

OR - wyszukaj X lub Y

Rozdzielenie fraz operatorem OR mówi wyszukiwarce “wyszukaj to LUB to”. Jego zamiennikiem, odbieranym przez silnik wyszukiwania dokładnie tak samo jest “|”i “LUB”.

Zapytanie rozdzielone w taki sposób staje się w pewnym sensie dwoma alternatywnymi zapytaniami. W praktyce, szczególnie przy małej dokładności lub rozdzieleniu nimi naturalnie łączących się ze sobą fraz często zwraca jednak wyniki pełne, odpowiadające obu rozdzielonym członom.

OR i AND to operatory wyszukiwania Google będące teoretycznie swoim przeciwieństwem. W praktyce oba z nich działają jednak tylko przy dłuższych frazach lub formułach; łączeniu lub rozdzielaniu innych operatorów.

Operator pomijający -frazę

Operator pomijający to po prostu minus, myślnik dodany na początku frazy, którą chcemy wyłączyć z wyszukiwania. Przydatny nawet w codziennym szukaniu w Google, gdy chcemy znaleźć coś, co zbiega się z bardzo popularnymi frazami.

Przykładowo: “Robert -Lewandowski”, gdy interesuje Cię samo imię, a nie chcesz akurat czytać o piłkarzu (wyniki na frazę “Robert” dominują zazwyczaj wpisy o Lewandowskim).

operator pomiń frazę
W tym wypadku z wyszukiwania wyłączyliśmy jeszcze wiadomości

(To najpierw) to później - operator kolejności

Grupuje wyrazy, działając przy tym jak w matematyce. Wzięcie fraz połączonych z operatorem w nawias pozwala formułować bardziej złożone zapytania. Pozwala też nadać im właściwą kolejność.

Co ważne, ma dwie funkcje. Jeśli w nawias weźmiemy wszystkie wyszukiwane słowa, Google przestanie brać pod uwagę ich kolejność. To jak ułożone zostały słowa w wyszukiwanej frazie, przestanie być uwzględniane w wyszukiwaniu.

Przykładowo:

 • (te frazy są najważniejsze) a te są jedynie dopełnieniem,
 • (kolejność słów nie ma znaczenia).
operator kolejności

* - operator zastępujący słowo

Operator, do którego wyszukiwarka dopasuje dowolne słowo. Pozwala rozszerzać wyszukiwany zakres informacji i zastępować frazy, których nie znamy przy wpisywaniu zapytań.

Przykładowo: Robert * piłkarz

operator zastępujący słowo

site:

Przejrzeliśmy już podstawowe operatory wyszukiwania, teraz czas na komendy - operatory zaawansowane Google. Pierwszym z nich jest “site:”, który pozwala wskazać konkretną stronę, na której ma zostać odszukane zapytanie. Operator ten ogranicza wyświetlane wyniki wyłącznie do podanej witryny / domeny.

Komenda ta służy również do sprawdzenia ile podstron w obrębie danej domeny zostały zaindeksowanych w wyszukiwarce Google. Jest to przydatne w kontekście zgłębiania tematu indeksacji strony w Google.

Przykładowo: site:toponline.pl kurs

operator site fraza

cache:

Nie wszystkie operatory Google dotyczą wyników wyszukiwania. Operator “cache:” łączy się z adresem strony internetowej i, w przeciwieństwie do wszystkich innych komend, nie zwraca żadnych wyników. Pozwala zobaczyć za to ostatnią, zindeksowaną przez wyszukiwarkę wersję witryny oraz podejrzeć, jak Google widzi stronę.

Przykład: cache:example.com

operator cache
Tak wygląda wynik wyszukiwania z operatorem “:cache” (podgląd pamięci podręcznej Google)

info:

Operator “info:” pozwala szukającym na znalezienie informacji o konkretnym adresie (znajdującej się pod nim stronie). Najczęściej wyświetla adres serwisu oraz rich snippet ze wszystkimi posiadanymi na jej temat informacjami, np. z Google Maps.

Co ważne, poza tymi danymi, operator wyświetlał też dawniej zestaw przydatnych linków pozwalających przejść m.in. do wyniku wyszukiwania tej samej witryny z operatorem cache lub podobnych stron. Działanie operatora zostało zmienione w 2017.

Przykład: info:toponline.pl

operator info

inurl:

Operator “inurl:” pozwala wyszukiwać stron, których adresy URL zawierają podaną frazę. Wyraz, który ma znajdować się adresie, podajemy tutaj bez spacji. Każde kolejne słowo będzie już wyszukiwane także w treści witryn.

Przykład: inurl:nowalijki co to jest

Fraza “nowalijki” zostanie wyszukana w adresach URL, a następnie, w treści stron o adresach pasujących do tego zapytania wyszukana zostanie fraza “co to jest”.

operator inurl

allinurl:

Operatory zaawansowane Google “allinurl:” i “inurl:” działają dokładnie tak samo, tj. szukają fraz w adresach stron. “Allinurl:” szuka jednak w adresach wszystkich podanych słów, niezależnie od ich kolejności. Pomiędzy komendą a pierwszym szukanym wyrazem można stosować w nim spację.

Przykład: allinrul: nowalijki co to jest

operator allinurl

intitle:

Operator “intitle:” pozwala na wyszukiwanie frazy wyłącznie w tytule stron. Pominięte zostaną wyniki zawierające dane zapytanie w treści bądź adresie.

Przykład: intitle:Geralt z Rivii

operator intitle

allintitle:

Operatory wyszukiwania “allintitle:” oraz “intitle:” działają na zasadzie podobnej jak powyższe “inurl:” oraz “allinurl:”. Analogicznie więc, “allintitle:” będzie wymuszał na Google dobieranie wyników zawierających w tytule całe zapytanie. Może też występować w nim spacja.

Przykład: allintitle: Geralt z Rivii

operator allintitle
Zwróć uwagę na różnicę w nagłówkach wyników pomiędzy operatorem intitle a allintitle

intext: / allintext:

Operatory zaawansowane Google “intext:” oraz “allintext:” znajdują strony zawierające podane wyrazy w treści. Różnica pomiędzy nimi polega na poszukiwaniu stron dopasowanych do co najmniej jednego podanego wyrazu (intext:) lub do wszystkich (allintext:).

Przykłady:

 • intext:którekolwiek słowo w treści
 • allintext:wszystkie słowa w treści
operator intext operator allintext

inanchor: / allinanchor:

“inanchor:” oraz “allinanchor:” to operatory zaawansowane Google, które znajdują strony, do których kierują linki zewnętrzne z konkretnym anchor textem (zakotwiczeniem). Zasada działania komendy z i bez all- jest identyczna jak wyżej.

Przykłady:

 • inanchor:Google Chrome (znalezione zostaną strony posiadające linki zew. z tekstem zakotwiczenia zawierającym frazę “Google” lub “Google Chrome”
 • allinanchor:Google Chrome (znalezione zostaną wyłącznie strony posiadające linki zew. z tekstem zakotwiczenia zawierającym frazę “Google Chrome”)

define:?

Operator wyszukiwania Google “define:”, choć technicznie jest komendą doprecyzowującą zakres wyników, działa nieco na zasadzie osobnej funkcji wyszukiwarki. Pozwala bowiem uzyskać definicję wpisanego słowa bezpośrednio w wyszukiwarce. Niestety, wyłącznie w języku angielskim.

W polskim Google zastosowanie tego operatora skutkuje z reguły dobraniem wyników zawierających definicję. Nie jest to jednak pewnik.

Przykład: define:cat

operator define

filetype:

Gdyby oceniać wszystkie operatory Google pod kątem praktycznej użyteczności dla zwykłych użytkowników, operator “filetype:” byłby pewnie w czołówce. Pozwala on zawęzić wyniki wyłącznie do określonego typu (rozszerzenia) pliku. Jego alternatywą jest operator “ext:”, który funkcjonuje identycznie.

Przyklad: filetype:pdf

operator site filetype

related:

AKTUALIZACJA: Operator „related:” został wycofany w lipcu 2023 (SEO News #93). Według Google był on używany bardzo rzadko, a od dłuższego czasu także w związku z tym także nieaktualizowany. Testowaliśmy, w momencie ogłoszenia wycofania faktycznie pokazywał on informacje niekompletne i przestarzałe o nawet kilka lat.

Operator „related:” pozwala wyświetlić strony podobne do tej znajdującej się pod podanym adresem. Pomimo dosłownego tłumaczenia jako „powiązane” lub „spokrewnione”, znalezione strony mogą, ale nie muszą być ze sobą w żaden sposób związane. Wystarczy podobna treść lub ta sama tematyka (np. strona firmy oferującej takie same usługi).

Przykład: related:allegro.pl

Takie zapytanie wyświetli listę stron zbliżonych treścią i tematyką do strony głównej Allegro.

operator related

before: / after:

Operatory Googe “before:” oraz “after:” są najnowszymi operatorami wyszukiwarki, wprowadzonymi do pierwszych testów początkiem kwietnia 2019. Pozwalają one zawęzić zakres wyszukiwanych informacji do konkretnych dat.

Operator “before:” pozwala wyszukać wszystko, co zostało opublikowane przed wskazaną datą. Analogicznie, operator “after:” pozwala wyszukiwać wszystko, co zostało opublikowane po wskazanej dacie. Obsługiwany format dat to rok-miesiąc-dzień, np. 2022-02-22, ale też pełne lata. Z operatorem “before:” pełny rok jest równoznaczny 1 stycznia, z operatorem “after:” 31 grudnia.

Przykład: site:onet.pl after:2003 before:2005 (wyszukuje wszystkie dostępne w indeksie Google podstrony Onetu opublikowane po 2003, ale przed 2005)

operator before after

Operator zakresu liczbowego

Na koniec zostawiliśmy operator, którego działanie stoi pod znakiem zapytania. Są nim dwie kropki - “..”, które pozwalają na wyszukiwanie zakresu liczbowego. Przedstawiane wyniki zawierać będą szukany zakres informacji, ale nie koniecznie będą precyzyjne. Mogą wykraczać poza podane widełki, choćby ze względu na szerszy z reguły zakres informacji na stronach.

Przykład: koncerty The Beatles 1962..1964

operator zakres liczbowy

Wyłączone operatory Google (niedziałające)

Poniżej, w ramach ciekawostki i dla stworzenia możliwości ewentualnego zweryfikowania faktów, zamieszczamy niedziałające operatory zaawansowane Google. Poniższa lista zawiera komendy, które zostały wyłączone lub przestały być jednorodnie wspierane i działają jedynie dla niektórych wyników.

around(X)

W przypadku tego operatora wyszukiwania brak jakiejkolwiek informacji o wyłączeniu, ale w naszych testach nie udało się nam potwierdzić jego działania.

Around(X) to specyficzny operator wyszukiwania, który pozwala (pozwalał?) na wyszukiwanie konkretnych fraz oddzielonych od siebie o dokładnie X innych słów. W miejscu “X” wstawiamy tutaj odpowiednią liczbę.

Przykład: słowo around(3) kluczowe

W tym przykładzie, Google powinno wyświetlać strony, na których frazy “słowo” i “kluczowe” występują w treści rozdzielone trzema innymi słowami.

Operator włączający synonimy do wyszukiwania

Wypisane na początku tego artykułu podstawowe operatory Google miały niegdyś dodatkowe towarzystwo, tyldę: “~”. Była ona w pewnym sensie przeciwieństwem cudzysłowu, pozwala włączyć synonimy danej frazy do zakresu wyszukiwania. Aktualnie używanie tyldy kompletnie nic nie zmienia, Google uwzględnia synonimy wpisywanych słów automatycznie, podobnie jak ich odmianę.

Przykład: ~firma (Google wyszuka także potoczne synonimy, jak “przedsiębiorstwo” czy “działalność gospodarcza”)

Operator do sprawdzania, kto linkuje do strony

Operator “link:” pozwalał wyszukiwać stron linkujących do konkretnego adresu bądź domeny. Oficjalnie Google wyłączyło wsparcie tej komendy początkiem 2017, nie działała ona jednak poprawnie już kilka lat wcześniej. Funkcja ta była prekursorem dzisiejszego raportu linków w Google Search Console.

Operatory Google Blog Search

Google Blog Search to nazwa wyłączonej w 2011 roku usługi wyszukiwarki dla blogów. Razem z zamknięciem projektu działać przestały także funkcjonujące w tej wersji wyszukiwarki operatory zaawansowane Google.

W ramach Google Blog Search funkcjonowały następujące operatory wyszukiwania:

 • blogurl: - wyszukiwanie adresu URL bloga pod wskazaną domeną,
 • inpostauthor: / allinpostauthor: - wyszukiwanie postów blogowych napisanych przez konkretnego autora,
 • inposttitle: / allinposttitle: wyszukiwania w tytułach postów blogowych.

Operator Google+

Pamiętacie jeszcze Google+? Platforma ta miała swój indywidualny operator wyszukiwania: “#”. Pozwalał on wyszukiwać wpisy Google+ oznaczone konkretnym hashtagiem. Sprytne, ale podobnie jak cała platforma, chyba nie był to za specjalnie ciepło przyjęty pomysł.

Książka telefoniczna w wyszukiwarce

Na sam koniec list kumulujących w sobie chyba wszystkie istniejące kiedykolwiek operatory wyszukiwania Google, ciekawostka: operator “phonebook:”. Wyłączony w 2010, czyli przeszło 12 lat temu, pozwalał wyszukać czyjś numer telefonu, poprzez wpisanie razem z nim imienia i nazwiska (lub nazwy firmy).

Jak łączyć ze sobą operatory Google?

Operatory Google będące indywidualnymi komendami można swobodnie łączyć poprzez operatory AND oraz OR. Poza tym można stosować je też z nawiasami i swobodnie wplatać w nie zastąpienia wyrazów “*”. Nic nie stoi też na przeszkodzie wykluczenia fraz z rozbudowanych zapytań, poprzez “-”, np. “-fraza”, nie trzeba w tym celu stosować łącznika. Praktyczne przykłady łączenia operatorów Google znajdziesz niżej.

Zapamiętaj

Jedynym funkcjonującym operatorem Google, którego nie można połączyć z żadnym innym, jest “cache:”

Operatory zaawansowane Google w SEO - zastosowanie praktyczne

Przedstawiliśmy wszystkie operatory wyszukiwania, wraz z ich działaniem i konstrukcją, powiedzieliśmy też o ich łączeniu. Teraz przyjrzyjmy się więc jeszcze, zgodnie ze wstępną obietnicą, temu, jak operatory zaawansowane Google można wykorzystać w SEO. Poniżej znajdziesz kilka praktycznych przykładów.

Operatory wyszukiwania a indeksacja

Operatory zaawansowane Google pozwalają na sprawdzenie wielu elementów związanych z indeksacją.

Podstawą jest oczywiście możliwość łatwego zweryfikowania liczby zaindeksowanych podstron. Sprawdzamy to poprzez wyszukanie naszej domeny razem z operatorem “site:”, o czym pisaliśmy już wyżej.

site:toponline.pl

operator site

Tym samym sposobem możemy ustalić też błyskawicznie liczbę zaindeksowanych wpisów na blogu:

site:toponline.pl/blog

operator site

Poza przeglądaniem wszystkich wyników z powyższych wyszukiwań, błędy indeksowania możemy spróbować wychwycić także poprzez wyszukiwanie linków z subdomen. Możesz to zrobić w ten sposób:

site:*.example.com -www

W miejsce “example.com” wpisując oczywiście nazwę swojej domeny.

Strony bez certyfikatu SSL

Certyfikat SSL to dzisiaj absolutna podstawa, szczególnie w e-commerce. Przy odpowiednio wdrożonym protokole HTTPS na naszej stronie nie powinny występować żadne niezabezpieczone adresy.

site:toponline.pl -inurl:https

operator site inurl

Żeby znaleźć potencjał do analizy, wystarczy jednak zerknąć na dowolny duży serwis internetowy.

site:onet.pl -inurl:https

operator site inurl
29000 linków bez HTTPS to zdecydowanie “coś” czemu warto się przyjrzeć.

Poszukiwanie miejsc do linkowania

Ciężko o jeden idealny przepis na to, jak znaleźć idealne miejsce do potencjalnego linkowania, wykupienia artykułu sponsorowanego czy guest bloggingu. Szukać jednak trzeba. Gdy zwykłe wyszukiwanie, polecenia znajomych czy znane Ci portale nie wystarczą, pomóc mogą właśnie operatory zaawansowane Google. I to na mnóstwo sposobów! Poniżej, w ramach inspiracji, przedstawiamy kilka z nich.

Blogów tematycznych możemy szukać z pomocą operatorów np. poprzez:

inurl:blog intext:fraza kluczowa - w tym wypadku szukamy blogów po adresie URL, szukając w tekście konkretnego interesującego nas tematu (zazwyczaj dość ogólnego słowa kluczowego).

operator inurl intext

“footprint systemu CMS” AND “fraza kluczowa”: - tutaj szukamy nie po adresie, ale po charakterystycznym elemencie systemu obsługującego blogi. Jednym z najbardziej znanych śladów CMS jest fraza “powered by WordPress”. Jest ona często usuwana, ale podobne elementy można znaleźć jednak także np. w domyślnych formularzach kontaktowych. Wystarczy poszukać na stronach jakiejś treści, którą zostawia po sobie system.

site:.pl intitle:”fraza kluczowa” blog - podobnie jak w pierwszej opcji, tym razem jednak bez wymuszania uwzględnienia słowa “blog” w adresie URL, zawężamy też poszukiwania wyłącznie do domen .pl.

operator and

related:example.com - gdy znajdziemy już stronę, która nadawałaby się idealnie do pozyskania odnośnika zewnętrznego, z pomocą operatora “related:” możemy spróbować znaleźć podobne. Ta metoda działa jednak tylko przy dużych serwisach.

Sprawdzanie powiązania tematycznego stron

O tym jak sprawdzić moc linków pisaliśmy już szczegółowo w innej części SEO Samodzielnych, poruszającej temat autorytetu domeny. Operatory Google nie pozwolą go określić i nie są też żadnym wyznacznikiem. Mogą jednak posłużyć do szybkiej, pierwszej weryfikacji powiązania tematycznego. W jaki sposób? Poprzez sprawdzenie stosunku stron zawierających główne słowo kluczowe do stron, które go nie zawierają.

operator site operator site fraza

742/1040=0,71 | Stosunek stron wspominających SEO wynosi ponad 70%. Link z tej strony z pewnością miałby całkiem dobre powiązanie tematyczne z naszym serwisem.

operator site operator site fraza

Tutaj nie ma nawet czego liczyć. Wartością linku z Onetu byłaby oczywiście wielkość, autorytet i popularność serwisu, ale o naturalnym powiązaniu tematycznym nie ma mowy.

Uwaga: pamiętaj, że takie sprawdzanie powiązania tematycznego należy traktować tylko pomocniczo, gdy nie znamy zewnętrznych domen. Wyszukanie tylko jednej frazy może zaburzać realny obraz treści na stronie.

Weryfikacja wewnętrznego duplicate content

Operatory Google pozwalają łatwo zweryfikować, czy dana treść została powielona w obrębie naszej strony. Wystarczy, że wyszukamy połączenia operatora “site:” z naszą domeną wraz z fragmentem tekstu w cudzysłowie prostym (operator dokładnego dopasowania).

site:example.com “fragment treści”

operator site i wyrażenie
Ten sam opis iPhone’a X znajduje się na 98 zindeksowanych podstronach Allegro

Weryfikacja zewnętrznego duplicate content

Analogicznie do duplikacji wewnętrznej, z tym że nie zawężamy wyszukiwania wyłącznie do naszej domeny. Wręcz przeciwnie, wyłączamy ją z wyników. W ten sposób można bardzo łatwo namierzyć serwisy kopiujące nasze treści.

“fragment treści” -site:example.com

operator sprawdzający duplicate content
Ten opis iPhone X zduplikowało co najmniej kilkanaście serwisów (jeśli nie więcej)

Pliki na Twojej stronie

Poprzez operatory wyszukiwania Google możemy sprawdzić też błyskawicznie, czy na naszej stronie nie zawieruszyły się jakieś niepożądane pliki (a dokładniej, czy nie znajdują się one w indeksie, zaniżając nam jakość serwisu). Jak to zrobić? Poprzez wykorzystanie połączenia operatorów “site:” oraz “filetype:”.

Przykładowo, możemy wyszukać plików o rozszerzeniu .pdf:

site:example.com filetype:pdf

operator site filetype

Możemy też jednak poszukać jednocześnie plików kilku rozszerzeń, np.

site:example.com (filetype:pdf OR filetype:txt OR filetype:docx OR filetype:xls)

operator site filetype

Miejsce na linkowanie wewnętrzne

Wzmocnienie linkowania wewnętrznego na stronie zawsze jest dobrym pomysłem. Po jakimś czasie nawet jeśli pisze się wszystkie artykuły na swojego bloga, zwyczajnie przestaniemy jednak dokładnie pamiętać, gdzie i o czym wspominaliśmy. Wtedy, ze wsparciem przyjdą nam operatory wyszukiwania Google.

Żeby znaleźć miejsca, z których możemy linkować do nowo powstającego artykułu, kategorii czy innej podstrony, poszukajmy najważniejszych dla niej fraz razem z operatorem “site:” i naszą domeną:

site:toponline.pl Operatory Google

operator site fraza
…I już wiemy skąd podlinkować do naszego nowego artykułu :)

Podsumowanie

Operatory wyszukiwania Google to niepozorne elementy, które pozwalają znacznie sprawniej poruszać się w wyszukiwarce. Znajdują zastosowanie w każdej codziennej pracy z Google i w każdym dowolnym wyszukiwaniu, które przeprowadzamy z czystej ludzkiej ciekawości. To po prostu przydatne narzędzia, w pracy nad SEO i nie tylko. Warto je znać.

Z tego artykułu dowiedziałeś się:

 • Dowiedzieć się czym są operatory Google
 • Poznać wszystkie działające (i niedziałające) operatory wyszukiwarki oraz ich funkcje
 • Nauczyć się, jak wykorzystać operatory zaawansowane w SEO i codziennym wyszukiwaniu

Artykuł się spodobał? Pamiętaj, żeby:

Obserwować nasz profil na FB

SEO, marketing, ecommerce, przedsiębiorczość. Bądź na bieżąco śledząc nas na FB.

Zobacz profil
Dopisać się do newslettera

Tylko najważniejsze informacje. Zero spamu. Samo "mięso".

Dołącz
Dołączyć do naszej grupy na FB

Zadawaj pytania, dyskutuj, ucz się.

Zobacz grupę

Przeczytaj również:

Kurs SEO Samodzielni
Eksploracja kohort w GA4 - SEO Samodzielni
Kurs SEO Samodzielni
Pokrywanie się segmentów w GA4 - SEO Samodzielni
Kurs SEO Samodzielni
Eksploracja sekwencji ścieżki w GA4 - SEO Samodzielni

SEO na luzie

Historia Twojego sukcesu może zacząć się dziś. Odbierz darmową analizę Twojej strony.

Bezpłatna oferta
 • Odezwiemy się w 24h
 • Otrzymasz analizę strony i porównanie z konkurencją
 • Przygotujemy strategię SEO dla Twojego biznesu
 • Pokażemy Ci na przykładach, jak wygląda współpraca i raporty miesięczne
 • Otrzymasz ofertę w formie video, współpraca od 1999 zł/mc

Społeczność

SEO Samodzielni

Narzędzia tworzone są z myślą o naszej społeczności SEO Samodzielnych. Dołączysz do nas?

Dołącz do społeczności

Kurs SEO

Przygotowaliśmy poukładane, praktyczne, wyczerpujące temat, po prostu kompleksowe artykuły o pozycjonowaniu.

SEO Samodzielni
Eksploracja kohort w GA4
Grzegorz Słoka, Adam Przybyłowicz, 01-04-2024
Eksploracja kohort w GA4 - SEO blog
SEO Samodzielni
Pokrywanie się segmentów w GA4
Grzegorz Słoka, Adam Przybyłowicz, 26-02-2024
Pokrywanie się segmentów w GA4 - SEO blog
SEO Samodzielni
Eksploracja sekwencji ścieżki w GA4
Grzegorz Słoka, Adam Przybyłowicz, 29-01-2024
Eksploracja sekwencji ścieżki w GA4 - SEO blog